7 initiativer til CO2 reduktion

29. October 2020
admin

 

E-affald er i dag vurderet som det hurtigst voksende affaldsområde på globalt plan, hvor især Europa og USA driver udviklingen. E-affald er defineret som kasseret elektroniske apparater, der er batteridrevne og/eller bruger stikkontakt, og vedrører primært smartphones, tablets og PC´ere.

Det seneste årti har produktion og bortskaffelse af elektroniske enheder som smartphones, tablets og computere haft en massiv negativ indvirkning på vores miljø, CO2-udledning og sundhed: Rapporten “A New Circular Vision for Electronics” fra World Economic Forum (2019) estimerer, at e-affaldet i 2018 var 48,5 mio. ton., hvoraf 50% udledes i Europa og USA tilsammen, og vil udgøre 52 mio. ton i 2021 som følge af voksende befolkning. FN´s seneste rapport “The Global E-Waste Monitor 2020” bekræfter tendensen, og fremskriver, at affaldet vil udgøre 74 mio. ton i 2030, mens genanvendelsen fortsat er begrænset til 17,4 pct. (2019). Dette understreger, at reparation, genbrug og cirkulær tænkning inden for forbrugerelektronik ikke holder trit med den globale vækst inden for e-affald.

GENBRUG AF ELEKTRONBIK HAR STORT POTENTIALE
De politiske ambitioner om at reducere CO2-udledning er imidlertid høje, både i Danmark såvel som Europa. Den danske regering har således en ambition om at reducere CO2-udledningen med 70 pct. ved udgangen af 2030, og EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen hævede i sin “State of the Union”-tale (september 2020) EU´s ambition om CO2-reduktion fra 40 pt. til 55 pct. frem mod 2030.

Genanvendelse af elektronisk udstyr kan spille en væsentlig rolle i den grønne omstilling, og EU indfører fra 2021 således “Right to Repair” principper, der stiller krav om reparationsevne og genanvendelighed, hvilket bidrager til de politiske ambitioner om et grønt Europa. – Det sker ved at forbedre levetid, vedligeholdelse, genanvendelighed og affaldshåndtering af elektriske apparater.

SYV INITIATIVER TIL REDUKTION AF CO2 UDLEDNING
Techsave peger på 7 initiativer, der kan reducere CO2 udledningen ved at genanvende e-udstyr i den offentlige sektor.

1. Regeringen, Danske Regioner og KL bør lave en samlet plan for genanvendelse af elektronisk udstyr, der forpligter partnerne til at nedbringe CO2-udledningen i hhv. kommuner, regioner og stat med 5 % som følge af at reparere og genanvende udstyr frem for nyanskaffelser. Aftalen bør være en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

2. Senest i 2025 skal 30 % af alt offentlig e-indkøb være genbrug og refurbished enheder

3. Senest i 2025 skal 70% af alle skadede elektroniske enheder i den offentlige sektor være forsøgt repareret før man nyanskaffer udstyr

4. Senest i 2025 skal ledelsesanbefalingerne i regi af Komiteen for God selskabsledelse omfatte, at de største 1300 virksomheder i Danmark årligt rapporterer på deres IT-genanvendelsespolitik

5. Senest i 2022 skal hhv. stat, kommuner og regioner have opsat handlingsplan for salg og genbrug – intet må skrottes, alle dele i en enhed vurderes af refurbish partner

6. Senest i 2022 skal hhv. stat, kommuner og regioner have fastsat regler for krav til levetid, elektronik skal bruges mindst 6 år, eller til det ikke kan repareres mere

7. Nyanskaffelser og genanvendelse bør sidestilles for virksomheders mulighed for at afskrive IT-investeringer: Investeringer i genanvendelse og reparation af elektronisk udstyr bør omfattes afskrivningsreglerne for investeringer i nyanskaffelser af elektronisk udstyr.